Yleiset toimitus- ja kauppaehdot jälleenmyyjille

Yleistä

Näitä yleisiä toimitusehtoja (jäljempänä "toimitusehdot") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka solmitaan niceshops GmbH yrityksen ja asiakkaiden välille, jotka ovat yrityksiä. Lisäksi sovelletaan asianomaisessa hinnastossa julkaistuja yksittäisiä tuotteita koskevia erityisehtoja ja huomautuksia.

Nämä toimitusehdot koskevat ainoastaan yritysostoja Itävallan yrityslain (UGB) 1 §:n mukaisesti. Kuluttajien tilauksiin sovelletaan erillisiä ehtoja.

Tarjoukset ovat aina ilmaisia, ellei toisin mainita.

Asiakas on sidottu tilaukseensa yhden (1) kuukauden ajaksi.

Asiakkaalle ilmoitetaan kirjallisesti jos tilaukseen tehdään muutoksia (laajennuksia, rajoituksia tai muita muutoksia). Asiakkaan katsotaan myöntyvän muutoksiin, jos asiakas ei ilmoita välittömästi kirjallisesti vastustavansa niitä.

Hinnoittelu ja maksut

Hinnastoon sisältyvien tuotteiden hinnat koskevat myös myyntiveroa, ellei kirjallisesti toisin sovita. Nämä hinnat ovat voimassa toimituspäivänä. Pienin tilattava määrä ilmoitetaan hinnastossa. Tilauksiin, jotka eivät saavuta vähintä tilattavaa tuotteiden määrää, saatetaan lisätä myös postitus- sekä pakkauskusannuksia. Asiakasta tiedotetaan lisäkustannuksista ennen lähetyksen toimittamista. Suuria tilauksia, jotka tarvitsevat kuormalavoja, koskeavt eri hinnoittelut.

Lasku on maksettava kokonaisuudessaan 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu.

Jos maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tulee asiakkaan maksaa 10% viivästyskorkoa ostohinnasta.

Asiakkaan on otettava huomioon, että tilauksen päättäminen ei ole sitova lupaus toimituksesta. Sopimus on sitova vasta, kun asiakas saa tilausvahvistuksen myyjältä.

Kolmannen päätetyn tilauksen jälkeen sinulla on mahdollisuus maksaa laskulla. Uudesta maksutavasta voidaan sopia neljännellä tilauskerralla jos aikaisemmat maksut eivät ole viivästyneet.

Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä maksusuorituksesta tai vastasaamisilla, jos vastavaatimus on laillisesti perusteltu tai tunnustettu.

Toimitus

Vastuu siirtyy asiakkaalle heti kun tavara luovutetaan toimittajalle.

Me teemme parhaamme pitääksemme kiinni annetusta toimitusajasta. Olkaa hyvät ja ottakaa kuitenkin huomioon, että niihin voi tulla muutoksia ja että toimitusaika-arviot eivät ole sitovia.

Luonnonkatasrofit, viranomaisten vaatimukset tai muut seikat, joihin emme voi vaikuttaa, etenkin materiaalinhankitavaikeudet, vapauttavat meidät kestonsa ajaksi toimitusvelvollisuudestamme. Meillä on oikeus purkaa sopimus, jos emme pysty täyttämään sopimusehtoja yllä mainituista syistä. Tässä tapauksessa myös ostajalla on oikeus purkaa sopimus.

Jos asiakas asettaa meille kolme viikkoa arvioidun toimitusajan umpeentumisen jälkeen kohtuullisen, kuitenkin vähintään 30 päivän pituisen aikarajan toimitukselle ottaen huomioon lakimääreiset poikkeustapaukset, ja toimitusta ei pystytä tekemään tämän ajan sisällä, asiakkaalla on oikeus kieltäytyä ostosta kahden viikon ajan. Annettu lisäaika on osoitettava kirjallisesti ja selvästi tähän tarkoitukseen annetuksi ajaksi, ja sen on sisällettävä huomautus, että asiakas kieltäytyy vastaanottamasta tavaraa aikarajan umpeutumisen jälkeen.

Luovutusten ja suoritusten toteuttamispaikka ja sopimuksen jälkikäteinen toteuttamispaikka on niceshops GmbH-yrityksen toimipaikka.

Sopimukseen kuuluvien merkkien käyttö ja kaupalliset oikeudet

niceshops GmbH antaa sopimuksen alaisia tuotteita koskien ajankohtaista tietoa ja kuvamateriaalia asiakkaan käyttöön. Näitä merkkiä ja tuotteita koskevia materiaaleja voidaan käyttää tavalliseen tapaan. Jos asiakas tarvitsee lisätietoja tai suunnitteilla on suurempia mainoskampanjoita tai tarjouksia, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta etukäteen.

Omistusoikeuden pidätys

Pidätämme itsellämme kaikki omistus- ja tekijänoikeudet koskien malleja, piirrustuksia, valokuvia, aineellista tai aineettonta tietoa - myös elektronisessa muodossa. Näitä ei saa antaa kolmansille osapuolille ilman etukäteistä kirjallista lupaamme.

Pidätämme itsellämme tavaran omistusoikeuden kaikkien toimeksiantoon kuuluvien maksujen saapumiseen saakka. Asiakas ei saa sillä aikaa luovuttaa, vuokrata tai antaa tavaraa vakuudeksi.

Pidätämme itsellämme tavaran omistusoikeuden, kunnes kaikki vaatimukset, myös tulevat sekä kauppasopimuksesta johtuvat sivuvaatimukset ja sekkitilin saldovaatimukset on täysin maksettu.

Omistusoikeuden pidätyksestä johtuen voimme vaatia tavaran takaisin ja asiakas on velvollinen palauttamaan sen, jos me perumme sopimuksen. Jos asiakas toimii sopimuksenvastaisesti, etenkin maksujen myöhästyessä tai jos asiakas on hakenut konkurssia, meillä on oikeus ottaa omistusoikeuden pidätyksen nimissä tavara takaisin, kun puramme samalla kauppasopimuksen tai vaadimme tavaranluovutuksesta luopumista.

Asiakas on velvollinen tiedottamaan ulosotosta tai muusta kolmansien osapuolien vaatimuksista tavaraa kohtaan tai meitä koskien. Asiakas on tällöin velvollinen vastaamaan kuluista.

Virhevastuu ja takuu

Asiakkaan oikeus valittaa viasta edellyttää, että asiakas noudattaa asiaankuuluvasti tavaran tutkimis- ja valitusvelvollisuuksiaan Itävallan yrityslain (UGB) 377 § :n mukaan. Jos valitus todetaan aiheelliseksi, kyseessä olevaa tavaraa ei saa käyttää eikä myydä edelleen. Jälleenmyynti tarkoittaa tavaran laadun hyväksymistä ja sopimusehtojen täyttymistä, ja se sulkee valitusoikeuden pois.

Asiakkaan on ilmoitettava kuljetusvahingosta välittömästi kirjallisesti ja dokumentoitava vahinko kuljetusyhtiötä varten.

Tavarassa sallitaan valmistuksesta johtuvat poikkeamat mitoissa, sisällössä, materiaaleissa, painossa tai värisävyissä alalle tyypillisissä rajoissa.

Vastaamme toimituksen asiavahingoista ja oikeudellisista puutoksista lisävaatimukset poissulkien ja näiden ehtojen vastuusäännökset huomioonottaen seuraavasti:

  • Virhevastuun osalta korvataan kuluitta kaikki sellaiset osat, jotka osoittautuvat viallisiksi ennen riskinsiirtoa vallinneista olosuhteista johtuen. Tällaisten vikojen toteaminen on ilmoitettava meille välittömästi kirjallisesti. Korvatusta tavarasta tulee meidän omaisuuttamme.
  • Asiakkaalla on oikeus lakimääräisten säännösten puitteissa purkaa sopimus, jos me emme toimita tavaran virheestä johtuen korvaavaa tavaraa - lakimääräiset poikkeustapauksen huomioon ottaen - meille annetun, kohtuullisen, mutta vähintään 30 päivän määräajan sisällä. Vähentäminen on poissuljettu.
  • Erityisesti seuraavissa tapauksissa vihrevastuu ei päde: tavaran epäsopiva tai vihreellinen käyttö, luonnollinen kuluminen (etenkin pakkauksen osalta), tavaran virheellinen tai varomaton käsittely tai varastoiminen, kemialliset tai ympäristön vaikutukset - jos ne eivät ole meistä johtuvia.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Emme ole vahingonkorvausvelvollisia kevyen tai selvästi vakavan huolimattomuuden tapauksessa, kun kyse ei ole henkilövahingoista.

Palautukset

Otamme palautuksia vastaan vain etukäteen annetulla kirjallisella luvalla. Palautuksesta voidaan antaa hyvitys lahjakortin muodossa. Rahaa ei palauteta.

Kaikkiin palautuksiin pätevät seuraavat säännöt:

  • Hyvitys tai osittainen hyvitys määräytyy palautetun tavaran kunnon mukaan.
  • Tavaroita otetaan takaisin, vain jos asiakas on ostanut ne niceshops GmbH -yrityksen kautta. Tavara otetaan vastaan vain, jos niceshops GmbH on nimenomaisesti antanut etukäteen palautukselle kirjallisen luvan.
  • Vanhentunutta tavaraa ei oteta takaisin eikä hyvitetä. Maksuton korvaus koskee vain sellaisia tuotteita, joita ei voida käyttää tai myydä todistettavan valmistus-, lähetys- tai pakkausvirheen takia.

Yrityksen tiedot

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viiveettä yrityksen tietojen muutoksesta, kuten pankkiyhteyden muuttumisesta, toimipisteen muutosta, vuokraamisesta tai myymisestä.

Yleisten toimitusehtojen muuttaminen ja muutosoikeuden pidättäminen

Me pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa yksipuolisesti näitä yleisiä toimitusehtoja, jos muutokset ovat välttämättömiä jälkikäteen syntyneiden yhtäläisyyshäiriöiden poistamiseksi tai jos joudumme mukauttamaan niitä muuttuneisiin laki- tai teknisiin puitteisiin. Asiakkaat saavat tiedon muutoksista viimeksi ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Muutoksesta tulee osa sopimusta, jos asiakas ei esitä kirjallista vastalausetta kuuden viikon sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Loppuehdot

Tietosuojaa koskevat ehdot sisältyvät tietosuojalausekkeeseen. Jos jokin näissä yleisissä kauppaehdoissa mainittu ehto ei ole pätevä, se ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

Sopimuksen kieli on saksa. Sopimuksen solmimiseen sovelletaan itävaltalaista lakia. Vastuussa oleva tuomioistuin on asiassa toimivaltainen tuomioistuin Grazissa.